Hartelijk welkom op mijn website.

Als psycholoog leer ik kinderen en jongeren tot twintig jaar om te gaan met de gevolgen van uiteenlopende gebeurtenissen, zoals echtscheiding, (faal)angsten, driftbuien, (cyber)pesten, verlies of ziekte van een dierbare. Hierbij staat centraal dat het kind of de jongere na de behandeling zelfstandig en dus op eigen kracht verder kan.

De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid tot psychologisch onderzoek. Vanzelfsprekend worden ouders bij de behandeling betrokken. Zij kunnen tevens met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind(eren) bij mij terecht.  Ik ben werkzaam in en rond Den Haag.